top of page

? מהו ביופידבק

ביופידבק הוא משוב (פידבק) של הגוף (ביו) והוא פועל על עיקרון הלמידה באמצעות משוב ביולוגי מידי. טכניקת  הטיפול באמצעות ביופידבק מייצגת גישה אקטיבית המאפשרת למטופל לקחת אחריות, לרכוש שליטה ולשפר את בריאותו, התנהגותו, תחושותיו ורגשותיו. זוהי שיטה לימודית-טיפולית בטוחה, לא פולשנית ולא תרופתית, המשלבת טכנולוגיית מחשבים מתקדמת עם עקרונות רפואיים, ביולוגיים ופסיכולוגיים, מכשירי מדידה שנותנים לנו משוב על המערכת הפסיכופיזיולוגית בגופנו, כראי שאומר לנו איך הגוף שלנו מרגיש, כדי לאפשר לנו גמישות וויסות עצמי. מטרת הטיפול היא לאמן את מודעות המטופל ולסייע לו להשיג שליטה מנטלית על תפקודים שונים של גופו.

ז

bottom of page